Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie

 

 

 

Hasiči – výtažky z historie
Ze zápisu schůze obecního zastupitelstva dne 27. června 1880 je zapsáno: …Předmětem bylo projednání o opravě obecní kůlny, by se tato kůlna zvětšila, aby se obě stříkačky obecní i s náčiním do ní vejíti mohly.

 

Ustavující první valná hromada dobrovolných hasičů konána dne 5. září 1880 za účasti 58 členů. Předsedou zvolen V. Šubrt, starosta obce, velitelem J. Rohlena, náměstkem V. Trnovský , členové: V. Prokop čp. 110, J. Chmelík čp 41, nadhasič J. Holanec. Zároveň sboru předána od obce stříkačka ještě starého systému bez savice, kterou koupila obec již několik roků před založením sboru. Při požáru se do ní voda nalévala džbery plátěnými a jinými nádobami Téhož roku koupena byla od firmy Smékal v Praze nová moderní stříkačka za 1200 zlatých i se savicí, od téže firmy koupena byla výzbroj a dále 27 píšťal pro hasiče.

1905

– sbor slaví 25leté výročí trvání. 16. července se konal župní sjezd a s ostatními spolky velká zahradní zábava, při ní provedena zkouška hašení požáru bombami. Před obecním domem postaveny 2 dřevěné boudy z prken, po zapálení vrhal p. Šourek z Prahy do ohně 10 bomb, ten okamžitě byl uhašen. Zkouška tato velice překvapila hasičstvo i obecenstvo.

1915

– požár cukrovaru 30. března o 1 hodině v noci. Oheň povstav v sušárně homolí a brzy se rozšířil na celou hlavní budovu. Hlavním úkolem sborů bylo hájení obytných budov a skladiště cukru u řeky, kde bylo právě uloženo 450 vagónů bílého cukru. Oheň zničil veškeré tovární zařízení a za oběť mu padlo 120 vagónů cukru složeného v zadním traktu. Žárem roztavily se lité sloupy a ve 3 hodinách se stropy s ohromným rachotem zřítily. Celá obec byla ve značném nebezpečí, ale naštěstí vál vítr k jihu do polí. Kusy hořící lepenky vítr odnášel daleko na dolní konec, kde se zvlášť lidé s doškovými střechami strachovali o své obydlí. Velkou statečnost při hašení budovy “na staré váze”, kterou obtékal hořící cukr, projevili J. Chmelík a V. Němeček z čp. 11. Stopy požáru byly nalezeny druhého dne až u hateckého mostu.

1930

– Na členské schůzi v hostinci “U Marelů” bylo ujednáno provést oslavy 50. výročí založení spolku a zároveň zakoupit od fy. J. Vyskočila z Telče novou automobilovou stříkačku zn. Škoda 104 za 84.000 Kč (foto). Již 2. července byl díky této stříkačce zachráněn Hrnčířův mlýn, ve kterém vypukl v 7 hodin večer požár.

1936

Ve dnech 14. až 17. června měl sbor hlídky při konání zkušebních náletů bombardovacích letadel, ale ani jedno letadlo naši obec nepřekvapilo.

1939

sbor se rozloučil s župou Jaroměřskou a přešel podle zřízených okresů k župě Novoměstské, ke IV. okrsku v Opočně.

1943

Činnost hasičstva díky válečným událostem a odchodům na nucené práce byla omezena na minimum. Neštěstí se stalo 24. února v rodině F. Rohleny, kde nastal výbuch petroleje nebo benzínu. Přes pomoc souseda V. Kudery značně ohořelý Rohlena a jeho dcera v opočenské nemocnici zemřeli.

1959

pro přesun stříkačky PS-8 zakoupena TATRA T-805

1963

zásah u hašení požáru při letecké havárii u Drechselů

1970

renovace historické stříkačky Š104. Parta nadšenců pod vedením J. Musila ve svém volném čase a po večerech zrenovovala stříkačku do dnešní podoby

1970

postavena mycí rampa, vykopána studna

1975

zakoupena cisterna Č706 RT-AKV (původně kropící vůz upraven na hasičské auto

1979

zakoupena AVIE A30, nahrazuje vysloužilou a na provoz drahou T805